21 Ocak 2019 / Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) DURUM RAPORU 1

21 Ocak 2019 / Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) DURUM RAPORU 1

08/04/2020 0 Yazar: Uzman

Rapor eden veriler: 20 Ocak 2020

ÖZET

31 Aralık 2019 – 20 Ocak 2020 arası etkinliklerin özeti:

 • 31 Aralık 2019 tarihinde, DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrinde tespit edilen pnömoni bilinmeyen etiyolojisi (bilinmeyen neden) vakaları hakkında bilgilendirildi. 31 Aralık 2019 ile 3 Ocak 2020 arasında, etiyolojisi bilinmeyen pnömonili toplam 44 vaka hastası DSÖ’ye Çin’deki ulusal yetkililer tarafından bildirildi. Bildirilen bu süre zarfında nedensel ajan tespit edilmemiştir.
 • 11 ve 12 Ocak 2020’de DSÖ, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan, salgının Wuhan Şehrindeki bir deniz ürünleri pazarındaki maruziyetlerle ilişkili olduğu hakkında daha ayrıntılı bilgi aldı.
 • Çinli yetkililer 7 Ocak 2020’de izole edilen yeni bir tür koronavirüs belirlediler.
 • 12 Ocak 2020’de Çin, ülkelerin belirli teşhis kitlerini geliştirmede kullanmaları için yeni koronavirüsün genetik dizisini paylaştı.
 • 13 Ocak 2020’de Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı, Çin’in Hubei Eyaleti, Wuhan’dan laboratuvar onaylı yeni koronavirüs (2019-nCoV) ithal edilen ilk vakayı bildirdi. • 15 Ocak 2020’de Japonya Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (MHLW), Çin’in Hubei Eyaleti, Wuhan’dan laboratuvar onaylı 2019-yeni koronavirüs (2019-nCoV) ithal bir vaka bildirdi. • 20 Ocak 2020’de Kore Cumhuriyeti Ulusal IHR Odak Noktası (NFP), Kore Cumhuriyeti’ndeki yeni bir koronavirüs vakasını bildirdi.

Durum güncellemesi:

 • 20 Ocak 2020 itibariyle Çin (278 vaka), Tayland (2 vaka), Japonya (1 vaka) ve Kore Cumhuriyeti (1 vaka) dahil olmak üzere dört ülkeden 282 doğrulanmış 2019-nCoV vakası rapor edilmiştir;
 • Tayland, Japonya ve Kore Cumhuriyeti’ndeki vakalar Çin’in Wuhan Şehrinden ihraç edildi;
 • Çin’de teyit edilen 278 vakanın Hubei Eyaletinden, 14’ü Guangdong Eyaletinden, beşi Pekin Belediyesinden ve bir tanesi Şangay Belediyesinden; ZIKA VIRUS Roman Coronavirus (2019-nCoV) DURUM RAPORU – 1 21 OCAK 20202
 • Doğrulanmış 278 vakanın 51’i ağır hasta*, 12’si kritik durumda**;
 • Wuhan Şehrinden altı ölüm bildirildi.

*Şiddetli hastalık: Aşağıdaki kriterlerden herhangi birine göre:
(1) nefes darlığı; (2) solunum hızı 30 vuru / dakikadan fazla; (3) hipoksemi; (4) multi-lobar infiltratları veya pulmoner infiltrasyonu olan göğüs röntgeni 24-48 saat içinde% 50’den fazla ilerledi.
**Kritik durum: Aşağıdaki kriterlerden herhangi birine göre:
(1) solunum yetmezliği; (2) septik şok; (3) Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) girişini gerektiren diğer organ yetmezlikleri.

GÖZETİM

Onaylanmış 2019-nCoV vakaları

DSÖ Bölge OfisiÜlke, BölgeToplam Teyit Edilen
Vaka Sayısı
Batı Pasifik BölgesiÇin – Hubei Eyaleti258
Çin – Guangdong14
Çin – Pekin5
Çin – Şanghay1
Japonya1
Güney Kore1
Güney Doğu Asya BölgesiTayland2
TOPLAM282
Tablo 1. 20 Ocak 2020, 2019-nCoV vakalarını bildirilen ülkeler, bölgeler

20 Ocak 2020’de bildirilen vakaların detayları:

 • Wuhan Şehri:
  • Üç ölüm de dahil olmak üzere 60 yeni teyit edilmiş vaka.
 • Guangdong Eyaleti:
  • Dört ciddi vaka dahil olmak üzere on dört vaka (bir vaka 19 Ocak’ta onaylandı)vakalar, iki kritik vaka, ölüm yok;
  • Onaylanmış 14 vakanın 12’sinin Wuhan’a seyahat öyküsü ve iki vakanın temas öyküsü vardı;
  • Dokuz erkek, beş kadın ise kadındı.
 • Pekin Belediyesi:
  • Beş teyit edilmiş vaka (iki vaka 19 Ocak’ta teyit edildi);
  • 20 Ocak’ta teyit edilen üç yeni vakadan ikisi erkek, biri kadındı;
  • Beş vakanın hepsinin Wuhan’a yolculuk öyküsü vardı ve şu anda asemptomatikler.
 • Şanghay Belediyesi:
  • Bir kadında onaylanmış bir vaka;
  • 12 Ocak’ta Wuhan’dan Şangay’a gitti;
  • Takip edilen iki kişi bildirildi.

HAZIRLIK VE MÜDAHALE:

DSÖ:

 • DSÖ, Çin, Japon, Kore ve Çin ile düzenli ve doğrudan temas halindedir. Taylandlı yetkililer bu davaların raporlanmasından bu yana. Üç ülke paylaştı Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca DSÖ ile bilgi. DSÖ ayrıca durum hakkında talep edildiği gibi diğer ülkeler ve destek sağlanması;
 • 2 Ocak’ta olay yönetim sistemi, DSÖ (ülke ofisi, bölge ofisi ve karargâhı);
 • 2019-nCoV ile insan enfeksiyonu için sürveyans vaka tanımlarını geliştirdi ve yeni bilgilere göre güncellenmesi mevcut hale gelir;
 • Laboratuvar teşhisi, klinik yönetim, enfeksiyon için geçici rehberlik geliştirildi sağlık ortamlarında önleme ve kontrol, hafif hastalar için evde bakım, risk iletişim ve toplum katılımı;
 • Tanımlamada gerekli malzemeler için hazırlanan hastalık emtia paketi ve doğrulanmış hastaların yönetimi;
 • Hayvanlardan insanlara bulaşma riskini azaltmak için önerilerde bulunmak;
 • Sağlıkta uluslararası seyahat için salgın ile ilgili seyahat tavsiyesi güncellendi Çin’de yeni bir koronavirüsün neden olduğu pnömoni;
 • Laboratuvar, enfeksiyon önleme ve kontrol, klinik yönetim ve matematiksel modelleme;
 • Teşhis, aşılar ve terapötikleri hızlandırmak için Ar-Ge planının etkinleştirilmesi;
 • DSÖ küresel koordinasyonu sağlamak için araştırmacılar ve diğer uzman ağlarımızla birlikte çalışıyor sürveyans, epidemiyoloji, modelleme, teşhis, klinik bakım ve tedavi ve hastalığı tanımlamanın, yönetmenin ve ilerlemeyi sınırlamanın diğer yolları. DSÖ yayınladı ülkeler için geçici rehberlik, mevcut durumu dikkate alacak şekilde güncellenmiştir.

ÜLKE MÜDAHALELERİ:

Çin:

 • Ulusal otoriteler tüm illerde aktif vaka bulma çalışmaları yapmaktadır;
 • 14 Ocak 2020’den bu yana havalimanlarına, demiryoluna 35 kızılötesi termometre kuruldu istasyonlar, uzun mesafe otobüs durakları ve feribot terminalleri;
 • Wuhan Şehri içinde ve dışında ek durumlar için arama genişletildi;
 • Wuhan Şehrindeki sağlık kurumlarında aktif / geriye dönük vaka bulma;
 • Wuhan şehrindeki Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı 1 Ocak 2020 tarihinde çevresel sanitasyon ve dezenfeksiyon. Diğer pazarlara genişlemede piyasa denetimi;
 • Hastalığın önlenmesi ve çevre hijyeni konusunda halk eğitimi, halka açık yerlerde, özellikle çiftçi pazarlarında.

Tayland:

 • Hastalık Kontrolü Departmanı, gözetleme protokolünü, Wuhan, Çin’den Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket ve Krabi havaalanlarına doğrudan uçuşlardan yolcuların ateş taramasıyla gerçekleştiriyor ve Krabi Havalimanı’nda başlayan tarama protokolü 17 Ocak 2020;
 • 3 ila 20 Ocak 2020 arasında, 116 uçuş arasında, 18.383 yolcu ve uçak mürettebatı solunum yolu semptomları ve ateşli hastalık için tarandı;
 • 20 Ocak 2020 itibariyle, Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı, Hastalık Kontrol Dairesi, Ulusal ve Uluslararası düzeylerde devam eden durumu yakından izlemek için Acil Durum Operasyon Merkezi’ni Seviye 2’ye yükseltti;
 • Risk iletişimi rehberliği kamuoyu ile paylaşılmış ve Çin’deki etkilenen bölgeden ilgili semptomlarla geri dönen insanlar için Hastalık Kontrolü Departmanı tarafından bir yardım hattı kurulmuştur.

Japonya

 • Temas izleme ve diğer epidemiyolojik araştırmalar Japonya’daki yerel sağlık otoriteleri tarafından yürütülmektedir;
 • 20 Ocak 2020 itibarıyla 41 kişi takip etti. 41 temastan 37’si herhangi bir belirti göstermedi, üçü ülkeyi terk etti ve bir temasa ulaşmak için çaba harcandı;
 • Japon Hükümeti 16 Ocak’ta tüm hükümet koordinasyon mekanizmasını artırdı;
 • MHLW, Çin’in Wuhan şehrinde teşhis edilmemiş pnömoni raporundan bu yana tanı konulmamış ciddi akut solunum yolu hastalıkları için sürveyansı güçlendirmiştir;
 • 6 Ocak’tan itibaren MHLW, etiyolojisi bilinmeyen ciddi bulaşıcı hastalıklar için mevcut sürveyans sistemini kullanarak yerel sağlık hükümetlerinden Wuhan’daki solunum hastalıklarının farkında olmalarını istedi;
 • NIID, temas takibi de dahil olmak üzere epidemiyolojik araştırmalarda yerel yetkilileri desteklemektedir;
 • 7 Ocak’tan bu yana giriş noktasında Wuhan şehrinden seyahat edenler için karantina ve tarama önlemleri artırıldı;
 • NIID, 16 Ocak’ta nCoV için bir şirket içi PCR deneyi kurdu;
 • NIID tarafından risk değerlendirmesinin, yakın temasların vaka tanımı dahil revize edilmesi;
 • Kamu risk iletişimi geliştirildi;
 • Hükümetteki farklı bakanlıklar arasında bir yardım hattı kuruldu;
 • MHLW, karşılıklı soruşturma ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için DSÖ ve diğer ilgili Üye Devletlerle yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Güney Kore

 • Temas izleme ve diğer epidemiyolojik araştırmalar devam etmektedir;
 • Kore Cumhuriyeti hükümeti, ulusal alarm seviyesini Maviden (Seviye 1) Sarıya (4 seviyeli ulusal kriz yönetim sisteminden 2. Seviye) yükseltti;
 • Kore Cumhuriyeti sağlık otoritesi, 3 Ocak 2020’den bu yana ülke çapında sağlık tesislerindeki pnömoni vakaları için sürveyansı güçlendirmiştir;
 • 3 Ocak 2020’den bu yana, giriş noktasında (PoE) gezginler için karantina ve tarama önlemleri artırıldı;
 • Kamu risk iletişimi geliştirildi.