25 Ocak 2019 Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Durum Raporu 5

25 Ocak 2019 Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Durum Raporu 5

21/06/2020 0 Yazar: Uzman

Rapor edilen veriler: 25 Ocak 2020[1]

ÖZET

Durum güncellemesi:

 • Dünya çapında yeni koronavirüs (2019-nCoV) için toplam 1.320 doğrulanmış vaka bildirilmiştir;
 • Rapor edilen 1.320 vakadan 1.297’si Hong Kong SAR (5 doğrulanmış vaka), Macau SAR (2 doğrulanmış vaka) ve Taipei (3 doğrulanmış vaka) dahil olmak üzere Çin’den rapor edilmiştir.
 • 20 Çin eyaleti, bölgesi ve şehrinden (Hong Kong SAR, Macau SAR ve Taipei hariç) toplam 1.965 şüpheli vaka bildirilmiştir.
 • Dokuz ülkede Çin dışında doğrulanmış 23 vaka bildirilmiştir (bkz. tablo-1).
 • Bu doğrulanmış 23 vakadan 21’inin Wuhan City, Çin’e seyahat geçmişi vardı; Avustralya’da bir durumda Çin’de iken Wuhan doğrulanmış bir durumda doğrudan temas vardı ve Viet Nam bir teyit durumda 24 Ocak’ta yayınlanan durum raporunda belirtildiği gibi Çin’in herhangi bir bölümüne hiçbir seyahat geçmişi vardı. Ön araştırmalara göre, bu bir aile içinde insandan insana iletim bir örnek oluşturmaktadır.
 • 1.287 doğrulanmış olgu (Hong Kong SAR, Macau SAR ve Taipei hariç), 237 vaka ağır hasta olarak [2]  bildirilmiştir.
 • Bugüne kadar kırk bir ölüm bildirilmiştir (Hubei eyaletinde 39, Hebei eyaletinde bir ve Heilongjiang eyaletinde bir ölüm).
 • 25 Ocak 2020’de, 24 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan son durum raporundan bu yana 2019-nCoV bildirilen vaka sayısı 474 vaka artmıştır.

DSÖ’nün bu olayın riskini değerlendirmesi son güncellemeden (22 Ocak) bu yana değişmedi: Çin’de çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde yüksek.[3]

Şekil  1   2019-nCoV bildirilen bildirilen ülkeler, bölgeler veya bölgeler, 25 Ocak 2020

I. GÖZETLEME

Doğrulanmış 2019-nCoV olgularının bildirilen insidansı

Tablo 1 Bildirilen 2019-nCoV vakalarının bildirildiği ülkeler, bölgeler veya bölgeler, 25 Ocak 2020

25 Ocak 2019 Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Durum Raporu 5

*Çin’de doğrulanmış vakalar Hong Kong SAR (5 doğrulanmış olgu), Macau SAR (2 doğrulanmış olgu) ve Taipei (3 doğrulanmış olgu) doğrulanmış olguları içerir.

II. HAZIRLIK VE YANIT:

DSÖ:

 • DSÖ, koronavirüs2019-nCoV romanının patlak vermesiyle ilgili olarak uluslararası trafik için güncellenmiş bir tavsiye yayınladı.
 • DSÖ, vakaların rapor edildiği Üye Devletlerle düzenli ve doğrudan temas halindedir. DSÖ ayrıca diğer ülkeleri durum hakkında bilgilendiriyor ve talep edildiği gibi destek sağlıyor.
 • 2 Ocak’ta, olay yönetim sistemi DSÖ’nün üç düzeyinde (ülke ofisi, bölge ofisi ve genel merkez) aktif hale getirildi.
 • 2019-nCoV ile insan enfeksiyonu için gözetim vaka tanımları ve raporlama formları geliştirildi ve yeni bilgiler kullanılabilir hale geldikçe güncelliyor.
 • Laboratuvar tanısı, klinik yönetim, enfeksiyon önleme ve sağlık ortamlarında kontrol, yeni koronavirüs şüphesi olan hastalar için evde bakım, risk iletişimi ve toplum katılımı için geçici rehberlik geliştirildi.
 • Onaylanan hastaların tanımlanması ve yönetiminde gerekli malzemeler için hazırlanmış hastalık emtia paketi.
 • Hayvanlardan insanlara bulaşma riskini azaltmak için öneriler de sunulmuştur.
 • Laboratuvar, enfeksiyon önleme ve kontrol, klinik yönetim ve matematiksel modelleme için küresel uzman ağları ve ortaklıkları kullanmak.
 • Tanı, aşı ve tedaviyi hızlandırmak için Ar-Ge planının aktivasyonu.
 • DSÖ, gözetim, epidemiyoloji, modelleme, teşhis, klinik bakım ve tedavi ve hastalığı tanımlama, yönetme ve bulaşmayı sınırlamanın diğer yolları üzerinde küresel çalışmaları koordine etmek için araştırmacı ve diğer uzman ağlarımızla birlikte çalışmaktadır. DSÖ, mevcut durumu dikkate alacak şekilde güncellenen ülkeler için geçici rehberlik yayınladı.

Yanıtın stratejik hedefleri, virüsün Çin’de bir kişiden diğerine bulaşmasını engellemek, vakaların Çin’den diğer ülke ve bölgelere ihracatını önlemek ve bunların gerçekleşmesi halinde ihraç edilen vakadan daha fazla iletimini önlemektir. Bu, vakaların hızlı tanımlanması, teşhis edilmesi ve yönetilmesi, kişilerin tanımlanması ve takibi, sağlık ortamlarında enfeksiyon önleme ve kontrolü, yolcular için sağlık önlemlerinin uygulanması, nüfusta bilinçlendirme, risk iletişimi gibi halk sağlığı önlemlerinin bir kombinasyonu ile sağlanabilir.

Diğer koronavirüs (Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) nedeniyle daha önceki salgınlar sırasında, damlacıklar, temas ve fomitler yoluyla insandan insana bulaşma meydana gelen, 2019-nCoV iletim modu benzer olabileceğini düşündürmektedir. Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için temel ilkeler:

 1. Akut solunum yolu enfeksiyonları mustarip insanlarla yakın temas kaçınarak.
 2. Özellikle hasta kişilerle veya çevreleriyle doğrudan temastan sonra sık sık el yıkama.
 3. Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak.
 4. Akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan kişiler öksürük görgü uygulamalı (mesafe korumak, tek kullanımlık dokular veya giyim ile öksürük ve hapşırık kapak ve elleri yıkayın).
 5. Sağlık tesislerinde, özellikle acil servislerde hastanelerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını geliştirmek.
 6. DSÖ gezginler için herhangi bir özel sağlık önlemi önermez. Seyahat sırasında veya sonrasında solunum yolu hastalığı düşündüren belirtiler olması durumunda, gezginler tıbbi yardım almak ve sağlık kuruluşu ile seyahat geçmişini paylaşmak için teşvik edilir. Seyahat rehberliği güncellendi.

III. ÜLKE YANAMI:

Çin:

 • Hastalık önleme ve çevre hijyeni konusunda halk eğitimi, özellikle kent genelinde ki kamusal alanlarda daha da güçlenmiştir. 23 Ocak itibariyle, Ulusal Sağlık Komisyonu sağlık çalışanları için koruma standartlarını ve şartnamelerini revize etti ve hastanelerde 2019-nCoV’a karşı önleme ve kontrol tedbirlerini güçlendirdi.
 • Ulusal makamlar tüm illerde aktif vaka bulgusu yürütüyorlar.
 • Arama Wuhan içinde ve dışında ek durumlarda için genişletilmiş.
 • Wuhan sağlık kurumlarında aktif / geriye dönük vaka bulgusu.
 • Wuhan’daki Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı 1 Ocak 2020 tarihinde çevre sanitasyonu ve dezenfeksiyonu için kapatıldı. Diğer pazarlara genişleme de piyasa denetimi.

Avustralya:

 • Güncellenmiş Genel Hekimler, eczacılar, acil servisler ve daha geniş bir sağlık sistemi olarak durum gelişir ve olası vakaların hızla tespit edilebilmesini, teşhis edilmesini ve yönetilmesini sağlar.
 • Vakaları hızla teşhis etmek için Halk Sağlığı laboratuvarları aracılığıyla tanı testleri geliştirildi
 • 23 Ocak’ta Wuhan’dan Sidney’e doğrudan uçuşta yolculara hastalık için tavsiyelerde bulunmak ve yolcuları değerlendirmek için Cumhuriyet’i destekledi.
 • Mandarin de dahil olmak üzere medya brifingleri, medya açıklaması ve sosyal medya yoluyla, topluma düzenli güncellemeler sağlanması.
 • 2019-nCoV ile enfeksiyon artık Yeni Güney Galler Halk Sağlığı Yasası 2010 kapsamında kabul edilebilir, bu nedenle doktorlar ve patoloji laboratuvarları bu enfeksiyon şüphesi tüm kişilerin NSW Sağlık bildirmek için gereklidir.

[1] Durum raporu, DSÖ Cenevre’ye saat 10.00’a kadar bildirilen bilgileri içerir

[2] Şiddetli hastalık: Aşağıdaki kriterlerden herhangi birine göre:

(1) nefes darlığı; (2) solunum hızı 30 vuru / dakikadan fazla; (3) hipoksemi; (4) multi-lobar infiltrasyon veya pulmoner infiltrasyonu olan göğüs röntgeni 24-48 saat %50’den fazla.

[3] Not: 23,24 ve 25 Ocak’ta orijinal olarak yayınlandığı şekliyle yayınlanan ve küresel seviyenin ılımlı olma riskini yanlış bir şekilde özetleyen durum raporlarındaki hata.